Broj žiro računa za donacije: HR6123600001101403620

Email: luczagorja@gmail.com
Adresa: Selnica 247, Marija Bistrica

Sklonište "Luč Zagorja" počelo je s radom 24.02.2014. godine u sklopu Veterinarske stanice Zlatar Bistrica d.o.o s odobrenjem pod brojem HR027.

Smješteno je na području Selnice, Općina Marija Bistrica u gotovo netaknutom dijelu prirode omeđeno sa šumarkom. Zahvaljujući rafiniranom modernom projektu sam objekat se savršeno uklapa u okoliš. Kao sklonište imamo sklopljene ugovore s lokalnim samoupravama koje snose troškove za hvatanja životinja te njihov smještaj i hranu kroz 60 dana. Nakon tih 60 dana troškove snosi samo sklonište, a s obzirom da promičemo program skloništa sa smještajem životinja do udomljenja ("no-kill") ovisimo i o donacijama dobrih ljudi dobra srca.

Stalnu zdrastvenu skrb našim štićenicima pruža stručan tim veterinara iz veterinarske ambulante Zlatar (Jelena Kaić Šantek, Nina Čajko Peštaj i Goran Domitran).

 


 

 

 

 


copyright © Luč Zagorja